ปก Industry Watch.jpg

New !!

Industry Watch

อัพเดทสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยรายเดือน
โดย คุณยุทธนา  ศิลป์สรรค์วิชช์
นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

ชมคลิปวีดีโอ

Thai Garment
Manufacturers

Association (TGMA)

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เปรียบเสมือนเครื่องมือ

ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้มุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

ไม่เพียงแต่ให้บริการด้านการแก้ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม แต่ยังได้สร้างโครงการที่มีประโยชน์และ

มีผลลัพธ์ มากมายไปพร้อมๆ กับการสนับสนุนผู้ผลิต

และจัดจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในการพัฒนาธุรกิจ

มานานกว่า 40 ปี...

Activities: งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

Market Development

Knowledge Center

Industrial Development

Corporate and Members Affairs

Member’s Testimony

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.